Ốp tai chống ồn Proguard BK816-21Y

❖ Mã sản phẩm: OTC-PG-05
❖ Nhà sn xut: Proguard
❖ Nước sn xut: Malaysia
❖ Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 151/04.
❖ Cht liu: Nhựa tổng hợp
❖ Đ gin: 19dB
❖ Màu sc: Màu vàng