Ốp tai chống ồn Proguard EM-105

❖ Mã sản phẩm: OTC-PG-04
❖ Nhà sn xut: Proguard
❖ Nước sn xut: Malaysia
❖ Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
❖ Cht liu: Nhựa tổng hợp
❖ Đ gin: 28dB
❖ Màu sc: Màu đen