Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Bảo Hộ Lao Động 24h sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng, quản lý thông tin bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ sau :

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.

• Kiểm tra, xác nhận lại lịch sử mua hàng khi có khiếu nại, tranh chấp.

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:

•  Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Bảo Hộ Lao Động 24h

•  Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của Bảo Hộ Lao Động 24h bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị website

• Bộ phận bảo hành sản phẩm

• Bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng

• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website https://baoholaodong24h.com/

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

  • Bảo Hộ Lao Động 24h cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên https://baoholaodong24h.com/
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng.
  • Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *