Găng tay cao su cách điện 22 KV Vicadi

❖ Nhà sản xuất : Vicadi
❖ Mầu sắc: vàng
❖ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
❖ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 – 1991
❖ Điện áp kiểm tra : 22 KV
❖ Thời gian kiểm tra : 1 phút
❖ Dòng dò đạt : ≤ 9mA