Quần áo vải Kaki NT 20

❖ Nước sản xuất: Việt Nam
❖ Chất liệu: Vải kaki liên doanh cao cấp
❖ Sử dụng: Xây dựng, cơ khí, cầu đường,kỹ sư,…
❖ In Logo: Có ( Miễn phí từ 10 bộ )
❖ Maket: Miễn phí