Quần áo tráng cao su chống acid

❖ Nhà sn xut: Việt Nam
❖ Nước sn xut: Việt Nam
❖ Tiêu chun: Việt Nam
❖ Cht liu: Vải tráng cao su
❖ Màu sc: xanh nhũ
❖ Kích c: 5 – 8