Quần áo chống tĩnh điện dạng rời

❖ Nhà sản xuất: BHLĐ24h
❖ Nước sản xuất: Việt Nam
❖ TC chất lượng: TCVN 2607-78
❖ Chất liệu: Vải chống tĩnh điện
❖ Màu sắc: Trắng
❖ Kích cỡ: M,L,XL,XXL
❖ Môi trường: Phòng sạch, Chống tĩnh điện
❖ Loại: Mũ rời