Quần áo bảo hộ vải Kaki NT 09

❖ Nước sản xuất:Việt Nam
❖ Xưởng may: Bảo hộ lao động 24h
❖ Chất liệu:Vải kaki liên doanh cao cấp
❖ Môi trường: Xây dựng, cơ khí, cầu đường,kỹ sư,…
❖ In Logo: Có ( Miễn phí từ 10 bộ )
❖ Maket: Miễn phí