Kính bảo hộ dẻo chống hoá chất 3M 1621

❖ Nhà sản xuất: 3M
❖ Nước sản xuất: Mỹ
❖ Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z78.1
❖ Mắt kính: Polycarbonate
❖ Công dụng : Chống động sương
❖ Loại: Quai chun
❖ Màu sắc: Màu trắng