Găng tay cao su cách điện 24 KV

❖ Nhà sản xuất: VICADI
❖ Nước sản xuất: Việt Nam
❖ Tiêu chuẩn: TCVN 5586-1991
❖ Mầu sắc: vàng
❖ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
❖ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 – 1991
❖ Điện áp kiểm tra : 24 KV
❖ Thời gian kiểm tra : 1 phút
❖ Dòng dò đạt : ≤ 9mA