Đồng phục bảo vệ theo thông tư 08

❖ Áo bảo vệ ngắn tay : Vải xi cao cấp
❖ Logo bảo vệ : Thông tư 08
❖ Quần bảo vệ : Vải casme
❖ Nón bảo vệ : Thông tư 08
❖ Sao gắn nón bảo vệ : Thông tư 08
❖ Ve áo : Thông tư 08
❖ Cầu vai : Thông tư 08