Dây phản quang chữ A

❖ Sản phẩm: áo dây phản quang chữ a
❖ Nhà sản xuất: Bảo hộ lao động 24h
❖ Xuất xứ: VN
❖ Chất lượng: TCVN
❖ Size: 1 cỡ
❖ Màu sắc: màu xanh
❖ Chất liệu: dây phản quang
❖ Quy cách: 20 cái/ túi