Cầu vai bảo vệ

❖ Vạch ngang phân cấp : Có từ 01 đến 03
❖ Độ rộng của vạch ngang phân cấp là :  06 mm,
❖ Khoảng cách giữa hai vạch liền kề là : 05 mm.
❖ Màu sắc: Nền cấp hiệu màu xanh lam, viền xung quanh màu vàng sẫm.
❖ Đặc điểm : Hình lá chắn ở giữa cấp hiệu màu xanh dương; viền lá chắn, hai bông lúa, ngôi sao màu vàng.  Cúc cấp hiệu màu trắng bạc. Vạch ngang phân cấp màu vàng tươi.